Anders dan de titel “Graaf van Horne- De musical” misschien doet vermoeden, is het verhaal zeker niet alleen een historische opsomming van gebeurtenissen uit het leven van “onze” Graaf Filips van Horne.

We volgen Filips in de laatste 6 jaren van zijn leven en stappen in op 9 juni 1562. Ter gelegenheid van het huwelijk van zijn zus Maria en Graaf Pieter Ernst van Mansveld wordt er een groot feest gegeven op het kasteel aan de Biest waarbij ook Willem van Oranje en Lamoraal van Egmont als gast aanwezig zijn. Tijdens een onderhoud tussen Filips en deze 2 heren spreken zij hun zorgen uit over de situatie. De geloofsstrijd tussen protestanten en katholieken en met name de wijze waarop Koning Filips II van Spanje hiermee omgaat is onderwerp van hun gesprek en dat vormt de rode draad voor deze verhaallijn met een voor Filips van Horne noodlottig einde op de Grote Markt in Brussel.

Maar er is meer. Het hierboven geschetste verhaal,gebaseerd op historische feiten, wordt gelardeerd met fictie. Hierbij wordt de fictieve kant ingevuld met een liefdesverhaal dat weliswaar op geen enkele wijze met historische feiten kan worden gestaafd, maar waarvoor de levenssituatie van Filips wel ruimte biedt. Het staat immers vast dat het huwelijk tussen Filips van Horne en Walburgis van Nieuwenaer een verstandshuwelijk was…

“Graaf van Horne- De Musical” speelt zich niet alleen af in de 16e eeuw, maar kent ook zijn verhaal in deze tijd. Wat is de relatie tussen hoofdrolspeler Michiel en “onze” Graaf en is in 2018 wel alles zo anders dan 450 jaar geleden?

Wij horen u denken “hoe knoop ik hier een touw vast”? Het antwoord op al uw vragen hoort en ziet u op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei 2018 bij…. “Graaf van Horne-de Musical”!!Meer info / contact: